Ασκήσεις ισορροπίας με την Τουρκία από τη Σύνοδο Κορυφής – Τον Απρίλιο πιθανότατα το ταξίδι των Ευρωπαίων προέδρων στην Τουρκία – Τριανταφυλλίδης για μετάλλαξη: «60% μεγαλύτερη θνησιμότητα, μετάδοση με τη γύρη»

Ασκήσεις ισορροπίας με την Τουρκία από τη Σύνοδο Κορυφής

Ισορροπημένο ως προς το αποτέλεσμα σε σχέση με τα «καρότα» και τα «μαστίγια» είναι το κείμενο των συμπερασμάτων για την Τουρκία, που υιοθετήθηκε πριν από λίγο από τους ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής.

Οι 27 καλούν «την Τουρκία να απέχει από ανανεωμένες προκλήσεις ή μονομερείς ενέργειες κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου», υποσχόμενοι να δεσμευθούν με «σταδιακό, αναλογικό και αναστρέψιμο τρόπο για την ενίσχυση της συνεργασίας».

Συγκεκριμένα το τελευταίο σημείο της δήλωσης των 27 αναφέρει

Πραγματοποιήσαμε μια συζήτηση για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και για τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία και χαιρετίσαμε την Κοινή Ανακοίνωση σχετικά με την «κατάσταση των πολιτικών, οικονομικών και εμπορικών σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας» που εκπόνησε ο Ύπατος Εκπρόσωπος και η Κομισιόν όπως ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2020.

Υπενθυμίζουμε το στρατηγικό ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο και για την ανάπτυξη μιας συνεργασίας και αμοιβαία επωφελούς σχέσης με την Τουρκία. Χαιρετίζουμε την πρόσφατη αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο μέσω της διακοπής των παράνομων δραστηριοτήτων γεώτρησης, της επανάληψης διμερών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και των επικείμενων συνομιλιών για το Κυπριακό υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

Με την προϋπόθεση ότι διατηρείται η τρέχουσα αποκλιμάκωση και ότι η Τουρκία εμπλέκεται εποικοδομητικά και υπόκειται στις καθιερωμένες προϋποθέσεις που ορίζονται στα προηγούμενα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η πρόσφατα πιο θετική δυναμική, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την Τουρκία με έναν σταδιακό, αναλογικό και αναστρέψιμο τρόπο για την ενίσχυση της συνεργασίας σε διάφορους τομείς κοινού ενδιαφέροντος και τη λήψη περαιτέρω αποφάσεων κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου:

  • σχετικά με την οικονομική συνεργασία, καλούμε την Κομισιόν να εντείνει τις συνομιλίες με την Τουρκία για να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες δυσκολίες στην εφαρμογή της Τελωνειακής Ένωσης, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική εφαρμογή της σε όλα τα κράτη μέλη, και καλούμε παράλληλα το Συμβούλιο να εργαστεί για την εντολή εκσυγχρονισμού της τελωνειακής ένωσης. Μια τέτοια εντολή μπορεί να εκδοθεί από το Συμβούλιο υπό την επιφύλαξη πρόσθετων οδηγιών από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ·
  • είμαστε διατεθειμένοι να ξεκινήσουμε διαλόγους υψηλού επιπέδου με την Τουρκία για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως η δημόσια υγεία, το κλίμα και η αντιτρομοκρατία, καθώς και περιφερειακά θέματα ·
  • καλούμε την Κομισιόν να διερευνήσει πώς να ενισχύσει τη συνεργασία με την Τουρκία σχετικά με τις επαφές μεταξύ των ανθρώπων και την κινητικότητα.

Καλούμε την Τουρκία να απέχει από ανανεωμένες προκλήσεις ή μονομερείς ενέργειες κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου. Λαμβάνοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση, επιβεβαιώνουμε την αποφασιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περίπτωση τέτοιας δράσης, να χρησιμοποιήσει τα μέσα και τις επιλογές που έχει στη διάθεσή της για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της και τα συμφέροντα των κρατών μελών της, καθώς και για τη διατήρηση της περιφερειακής σταθερότητας”.

Εκτιμούμε τη φιλοξενία περίπου 4 εκατομμυρίων Σύρων προσφύγων από την Τουρκία και συμφωνούμε ότι η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής θα συνεχιστεί. Καλούμε την Κομισιόν να υποβάλει πρόταση στο Συμβούλιο για τη συνέχιση της χρηματοδότησης των Σύρων προσφύγων στην Τουρκία, καθώς και στην Ιορδανία, στον Λίβανο και σε άλλα μέρη της περιοχής.

Όσον αφορά τη διαχείριση της μετανάστευσης, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της ΕΕ που περιλαμβάνει όλες τις μεταναστευτικές οδούς, θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία με την Τουρκία, ιδίως σε τομείς όπως η προστασία των συνόρων, η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, καθώς και η επιστροφή των παράτυπων μεταναστών και των απορριφθέντων αιτούντων άσυλο στην Τουρκία , σύμφωνα με τη Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, που εφαρμόζεται χωρίς διακρίσεις.

Υπενθυμίζουμε τα προηγούμενα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και παραμένουμε πλήρως δεσμευμένοι για μια συνολική διευθέτηση του Κυπριακού σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του ΣΑΗΕ (ιδίως 550, 789, 1251). Προσβλέπουμε στην επανάληψη των διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, στις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμμετάσχει ως παρατηρητής και θα διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη στήριξη των διαπραγματεύσεων, μεταξύ άλλων διορίζοντας έναν εκπρόσωπο στην αποστολή καλής υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών.

Το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα παραμένουν βασικό μέλημα. Η στόχευση πολιτικών κομμάτων και μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλες πρόσφατες αποφάσεις αντιπροσωπεύουν μεγάλα εμπόδια για τα ανθρώπινα δικαιώματα και έρχονται σε αντίθεση με τις υποχρεώσεις της Τουρκίας για σεβασμό της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των δικαιωμάτων των γυναικών. Ο διάλογος για τέτοια θέματα παραμένει αναπόσπαστο μέρος της σχέσης ΕΕ-Τουρκίας.

Σύμφωνα με το κοινό συμφέρον της ΕΕ και της Τουρκίας για την ειρήνη και τη σταθερότητα στο περιβάλλον τους, αναμένουμε από την Τουρκία και όλους τους παράγοντες να συμβάλουν θετικά στην επίλυση περιφερειακών κρίσεων όπως η Λιβύη, η Συρία, ο Νότιος Καύκασος​​και θα παραμείνουν σε εγρήγορση σε αυτό το θέμα.

Καλούμε τον Ύπατο Εκπρόσωπο να προχωρήσει στις εργασίες της Πολυμερούς Διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο.Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και να αναζητήσουμε μια συντονισμένη προσέγγιση με τους εταίρους. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επανέλθει στο θέμα αυτό κατά τη σύνοδό του τον Ιούνιο.

Ικανοποίηση διαρρέει η Αθήνα

Κυβερνητικά στελέχη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, εκφράζουν ικανοποίηση για την κοινή δήλωση των «27» σχετικά με την Τουρκία, επισημαίνοντας ότι βασίζεται στην έκθεση Μπορέλ και επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα προηγουμένων Ευρωπαικών Συμβουλίων σε ό,τι αφορά στην γειτονική χώρα.

Όπως έλεγαν οι ίδιες πηγές, πρόκειται για μία διττή προσέγγιση, που περιλαμβάνει θετικά μέτρα αλλά και κυρώσεις, εφ, όσον η Τουρκία επαναλάβει μονομερείς ενέργειες και παραβατική συμπεριφορά.

«Όλες οι αποφάσεις είναι σταδιακές, υπό όρους και αναστρέψιμες. Δεν δίνεται λευκή επιταγή στην Τουρκία, η συμπεριφορά της οποίας θα αξιολογηθεί με τις σχετικές αποφάσεις να παραπέμπονται για τον Ιούνιο» σημείωναν κυβερνητικά στελέχη.

Σύμφωνα με τα ίδια πρόσωπα «έγινα σημαντικότατες αλλαγές εν συγκρίσει με το αρχικό προσχέδιο έπειτα από απανωτές διαπραγματεύσεις» και όπως τόνιζαν «το τελικό κείμενο είναι ισορροπημένο και απηχεί την έκθεση Μπορέλ».

Μαρία Ψαρά

 

Τον Απρίλιο πιθανότατα το ταξίδι των Ευρωπαίων προέδρων στην ΤουρκίαΤον Απρίλιο πιθανότατα το ταξίδι των Ευρωπαίων προέδρων στην Τουρκία

Τον Απρίλιο πιθανότατα το ταξίδι των Προέδρων Μισέλ και Φον Ντερ Λάιεν στην Τουρκία. Αυτό αποκάλυψε μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, απαντώντας σε ερώτηση της «Εφ.Συν.».

«Η Τουρκία και η Ανατολική Μεσόγειος είναι μια σημαντική προτεραιότητα. Είναι μια δύσκολη συζήτηση, αλλά προετοιμάσαμε πολύ καλά τα συμπεράσματα, βασισμένα στη διττή προσέγγιση», είπε ο Πρόεδρος Μισέλ. «Έχουμε μια θετική ατζέντα, αλλά υπό προϋποθέσεις. Η Τουρκία θα πρέπει να συνεχίσει να επιδεικνύει μετριοπαθή συμπεριφορά το επόμενο διάστημα».

Ο Σ.Μισέλ εξήγησε ότι η Ε.Ε. επιθυμεί μια πιο σταθερή και πιο προβλέψιμη σχέση με την Τουρκία και ως προς αυτό προετοιμάζει στοιχεία όπως ο εκσυγχρονισμός της τελωνειακής ένωσης, η κινητικότητα ανθρώπων και μια νέα συμφωνία για το μεταναστευτικό. Παρέπεμψε δε σε πιο επίσημες αποφάσεις τον Ιούνιο.
Η Πρόεδρος Φον Ντερ Λάιεν σημείωσε ότι «μιλήσαμε με τον Ερντογάν την περασμένη Παρασκευή» και τόνισε ότι «από το Δεκέμβριο η κατάσταση έχει βελτιωθεί». Αναφερόμενη στη διπλή προσέγγιση και τις πρόνοιες για το μεταναστευτικό, την επανέναρξη των υψηλών διαλόγων και την τελωνειακή ένωση. Και η Πρόεδρος της Κομισιόν προειδοποίησε ότι αν η Τουρκία επιστρέψει σε μονομερείς δράσεις η ΕΕ θα αναστείλει ξανά όλα αυτά τα στοιχεία.

Η Κομισιόν κλήθηκε από το Συμβούλιο να παρουσιάσει πρόταση για τη χρηματοδότη της φιλοξενίας προσφύγων στην Τουρκία, την Ιορδανία και το Λίβανο, ανακοίνωσε.

Σε ό,τι αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα στο εσωτερικό της χώρας, ο Πρόεδρος Σ.Μισέλ παρέπεμψε στα συμπεράσματα σε σχέση με την απαίτηση για το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των γυναικών και του κράτους δικαίου.

Η Πρόεδρος Φον Ντερ Λάιεν σημείωσε επί του θέματος ότι η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης είναι ορόσημο για την προστασία των γυναικών και η ΕΕ εκφράζει την απογοήτευση της για την αποχώρηση της Τουρκίας. Υπενθύμισε όμως ότι την ίδια ώρα “ζητούμε όμως και από κράτη μέλη της ΕΕ ακόμα να την επικυρώσουν”.

Η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν έκανε λόγο για την ανάγκη συμφωνίας επί ενός νέου μηχανισμού επανεγκατάστασης και μετεγκατάστασης στο μεταναστευτικό, θύμισε ότι 4 από τα 6 δις της δήλωσης του 2016 έχουν δαπανηθεί και γενικώς τα κεφάλαια τελειώνουν το 2021.

Υπενθύμισε ακόμα ότι η ΕΕ πληρώνει για 3,6 Σύρους πρόσφυγες στην Τουρκία, για τα σχολεία για 2 εκ. παιδιών, τα νοσοκομεία και την περίθαλψή τους αλλά και υποδομές.

Η Τουρκία σηκώνει στους ώμους της τη μερίδα του λέοντος σε αυτή την υπόθεση τόνισε δηλώνοντας ότι ως ΕΕ πρέπει να τη στηρίξουμε.

Απόλυτη προτεραιότητα η αύξηση παραγωγής εμβολίων

Την απόλυτη προτεραιότητα η αύξηση της παραγωγής και παραδόσεων εμβολίων στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της υιοθέτησαν οι 27 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στην ΕΕ, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ μετά το πέρας της συνεδρίασης, αναθέτοντας στην Κομισιόν να λάβει τα απαραίτητα μέτρα σε συνεργασία μεταξύ άλλων με τη βιομηχανία.

Το θέμα της παραγωγής εμβολίων, όπως εξήγησε ο Σ.Μισέλ, ετέθη και κατά την κοινή συνεδρίαση με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζ. Μπάιντεν. Σε αυτή την πρώτη εδώ και 11 χρόνια τηλεδιάσκεψη οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεργαστούν μεταξύ άλλων και στο ζήτημα της διασφάλισης της εφοδιαστικής αλυσίδας παραγωγής. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ εξέθεσε στους 27 το όραμά του για την ανοικοδόμηση της διατλαντικής σχέσης που είχε διαρραγεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Οι 27 έδωσαν την εντολή στο Συμβούλιο να συνεχίσει με γρήγορο ρυθμό και την προετοιμασία για μια κοινή προσέγγιση για το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό που θα διευκολύνει την κινητικότητα.

Η Πρόεδρος της Κομισιόν Φον Ντερ Λάιεν παρουσίασε στους ηγέτες το νέο κανονισμό για την αδειοδότηση των εξαγωγών περιλαμβανομένων των δυο νέων αρχών, της αμοιβαιότητας και της αναλογικότητας.

Η Πρόεδρος Φον Ντερ Λάιεν τόνισε ότι στο 2ο τρίμηνο του έτους η ΕΕ αναμένει 360 εκ. δόσεις περιλαμβανομένων και των 55 εκ. δόσεων του εμβολίου της Johnson & Johnson, και κατά συνέπεια θα πετύχει το στόχο για εμβολιασμό του 70% του πληθυσμού πριν το τέλος του καλοκαιριού.

Υπενθύμισε δε ότι η ΕΕ έχει εξάγει 77 εκ. δόσεις και είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας στον κόσμο, αλλά αυτό μπορεί να συμβαίνει μόνο όταν οι εταιρείες τιμούν τις υποχρεώσεις τους προς τα κράτη μέλη της Ε.Ε.. Η Ε.Ε. καλεί δε και τους διεθνείς της εταίρους να αντιγράψουν την ανοιχτή συμπεριφορά της ΕΕ.

Η ΕΕ παρέλαβε μέχρι στιγμής 88 εκ. εμβόλια και τα κράτη μέλη έχουν προχωρήσει σε 62 εκ. εμβολιασμούς.

 

Τριανταφυλλίδης για μετάλλαξη: «60% μεγαλύτερη θνησιμότητα, μετάδοση με τη γύρη»

κορονοϊός
Ξεχάστε ό,τι γνωρίζατε μέχρι σήμερα για την βρετανική μετάλλαξη… Οσα είπε ο καθηγητής Γενετικής κ. Τριανταφυλλίδης

Νέα «βόμβα» έριξε ο Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης μιλώντας στην «Ωρα Ελλάδος» του Open TV. Ο ομότιμος καθηγητής Γενετικής του ΑΠΘ αποκάλυψε νέα ιατρική έρευνα που δημοσιεύτηκε σε βρετανικό ιατρικό περιοδικό κι αλλάζει όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα αναφορικά με τις μεταλλάξεις. Ο κ. Τριανταφυλλίδης τόνισε ότι η θνησιμότητα του βρετανικού στελέχους του μεταλλαγμένου κορονοϊού που επικρατεί στην Ευρώπη, έχει αυξηθεί κι έχει φτάσει στο 60% πάνω, ενώ πλέον σύμφωνα με τις μελέτες, η γύρη παίζει καταλυτικό ρόλο στην μετάδοση του ιού!

«Σίγουρα υπάρχει κόπωση, όμως κι ο καιρός αυτός οι 10-20 βαθμοί Κελσίου, είναι ιδεώδης για τη διάδοση του ιού. Η ανθοφορία και η γύρη είναι πλέον ένας επιπρόσθετος παράγοντας σε ό,τι αφορά στην μεταδοτικότητα» είπε ο καθηγητής κι εξήγησε: «Σε 35 χώρες που έγινε έρευνα και συγκέντρωση δεδομένων -ανάμεσά τους και η Ελλάδα-  όταν υπήρχε μεγάλη συγκέντρωση γύρης, υπήρχε αύξηση κρουσμάτων»

Ο καθηγητής δεν έμεινε εκεί λέγοντας ότι έρευνα του τελευταίου 48ώρου αλλάζει άρδην τα όσα γνωρίζαμε για τις μεταλλάξεις: «Γνωρίζαμε ότι το βρετανικό στέλεχος που επικρατεί στην Ευρώπη έχει τουλάχιστον 50% μεταδοτικότητα από τα προηγούμενα στελέχη. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε 50% προσεκτικότεροι. Γνωρίζουμε επίσης ποια από τις 8 μεταλλάξεις του βρετανικού είναι πιο μεταδοτική, άρα όποιος μολύνεται μ’ αυτήν διαδίδει για περισσότερες ημέρες τον ιό» πρόσθεσε και έριξε την «βόμβα»: «Η παραλλαγή αυτή, έχει 30% μεγαλύτερη θνησιμότητα. Εργασία που δημοσιεύτηκε προχθές σε ιατρικό περιοδικό βρετανικό αποκαλύπτει ότι η θνησιμότητα είναι πλέον στο 60%».

Ο κ. Τριανταφυλλίδης έβαλε κατά όσων τηρούν ανεύθυνη στάση, φέρνοντας το παράδειγμα του Τραμπ: «Αν είναι δυνατόν πρωτεύοντα ρόλο να παίζει η πολιτική άποψη ή η πεποίθηση ενός ανθρώπου. Δεύτερος παράγοντας που παίζει ρόλο είναι ο αλτρουισμός. Αν υπάρχουν αυτά τα δεδομένα η κατάσταση δεν μπορεί να ιαθεί. Με προβληματίζει όταν χθες κάποιοι έκαναν διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη, ενώ υπάρχει βιολογικός πόλεμος. Λυπάμαι που το λέω, αλλά μου θυμίζει το Τσερνόμπιλ… Βλέπω παρέες παιδιών χωρίς μάσκες. Βλέπω κόσμο να μην τηρεί τα μέτρα…»