Ανεργία: Η μεγάλη “ανακάλυψη” της ΕΛΣΤΑΤ. Επιστροφή των “Greek Statistics” – Lockdown στην Ξάνθη: Πώς έγινε το πισωγύρισμα. – Μειώσεις ενοικίων: Τι δικαιούνται ενοικιαστές και ιδιοκτήτες – Διπλασιασμός μεταναστευτικών ροών στον Έβρο. Ανησυχία και στο Αιγαίο

 Ανεργία: Η μεγάλη “ανακάλυψη” της ΕΛΣΤΑΤ – Οι πανηγυρισμοί και η απάντηση για την επιστροφή των “Greek Statistics”

Λέει λοιπόν η ΕΛΣΤΑΤ, ότι το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Μάρτιο του 2020 ανήλθε σε 14,4% έναντι 18,1% τον Μάρτιο του 2019 και του διορθωμένου προς τα κάτω 15,9% τον Φεβρουάριο του 2020.

Δηλαδή ενώ η ανεργία αυξάνεται δραματικά στην Ευρώπη και στην ΕΡΓΑΝΗ τον Μάρτιο καταγράφηκαν δεκάδες χιλιάδες απολύσεις, η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε, ότι το ποσοστό της ανεργίας μειώθηκε, σε σχέση με τον Φεβρουάριο, αλλά και σε σχέση με τον Μάρτιο του 2019.

Άλλα δείχνουν τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ

Ωστόσο, τα στοιχεία τόσο του συστήματος «Εργάνη» του υπουργείου Εργασίας, όσο και του ΟΑΕΔ για τον Μάρτιο του 2020 ήταν στην αντίθετη κατεύθυνση, δείχνοντας αύξηση των ανέργων, διαψεύδοντας την ΕΛΣΤΑΤ!

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την μηνιαία έκθεση του ΟΑΕΔ, που δημοσιοποιήθηκε τον Μάρτιο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του, που αναζητούν εργασία ανήλθαν σε 1.071.409. Αντίστοιχα, τον Μάρτιο του 2019 ο αριθμός ανέργων αναζητούντων εργασία ήταν 928.141. Άρα, από τη σύγκριση του Μαρτίου από έτος σε έτος προέκυψε πολύ μεγάλη αύξηση των ανέργων κατά 143.268!

Επίσης, τον Φεβρουάριο του 2020 οι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ άνεργοι αναζητούντες εργασία ήταν 1.069.285, ενώ τον Φεβρουάριο του 2019 ήταν 949.385. Άρα αυξήθηκαν σε δύο διαδοχικούς μήνες.

Επίσης, το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ έδειξε πως τον περασμένο Μάρτιο χάθηκαν περίπου 42.000 θέσεις εργασίας, καθώς οι απολύσεις ξεπέρασαν τις 77.000, ενώ οι προσλήψεις ήταν μόλις 35.000 – και έγιναν κυρίως το πρώτο 15ήμερο του μηνός, πριν επιβληθούν τα μέτρα για την ανάσχεση της πανδημίας.

Η “αλχημεία” της ΕΛΣΤΑΤ

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, όμως το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Μάρτιο του 2020 ανήλθε σε 14,4% έναντι 18,1% τον Μάρτιο του 2019 και του διορθωμένου προς τα κάτω 15,9% τον Φεβρουάριο του 2020.

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 653.686 άτομα και σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ μειώθηκαν κατά 203.288 άτομα(!) σε σχέση με τον Μάρτιο του 2019 (μείωση 23,7%) και κατά 79.397 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2020 (μείωση 10,8%).

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η μείωση αυτή κατευθύνθηκε προς τους οικονομικά μη ενεργούς, καθώς λόγω της πανδημίας της νόσου του Κορωνοϊού 2019 (COVID-19), αρκετά άτομα που αναζητούσαν εργασία δήλωσαν ότι δεν είναι άμεσα διαθέσιμα να εργαστούν και επομένως, σύμφωνα με τους ορισμούς του σχετικού ευρωπαϊκού Κανονισμού, κατατάσσονται στους οικονομικά μη ενεργούς. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον ορισμό για τον άνεργο και τον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό, εάν ένα άτομο που δεν εργάζεται, δεν αναζητά ενεργά εργασία και δεν είναι διαθέσιμο να αναλάβει άμεσα εργασία, δεν κατατάσσεται στους ανέργους αλλά στον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό.

Οι απασχολούμενοι κατά τον Μάρτιο του 2020, εκτιμάται ότι ανήλθαν σε 3.874.437 άτομα. Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 12.923 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2019 (μείωση 0,3%) και κατά 10.263 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2020 (μείωση 0,3%).

Η ΕΛΣΤΑΤ διευκρινίζει ότι με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) για την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού στα ΚράτηΜέλη, λόγω της πανδημίας της νόσου του Κορωνοϊού 2019 (COVID-19), τα άτομα που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εξακολουθούν να θεωρούνται απασχολούμενοι, εφόσον η διάρκεια της αναστολής είναι μικρότερη από 3 μήνες ή αν λαμβάνουν περισσότερο από το 50% των αποδοχών τους.

Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 3.373.369 άτομα και αυξήθηκαν κατά 173.254 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2019 (αύξηση 5,4%) και κατά 87.150 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2020 (αύξηση 2,7%).

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση αυτή προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από τη ροή ανέργων προς τους οικονομικά μη ενεργούς. Η εποχική προσαρμογή είναι μια στατιστική τεχνική για την απομάκρυνση της επίδρασης της εποχικότητας από μια χρονολογική σειρά καθιστώντας, με αυτό τον τρόπο, περισσότερο ορατή την υποκείμενη τάση στη μεταβολή ενός μεγέθους.

Η ΕΛΣΤΑΤ διευκρινίζει επίσης, ότι οι εκτιμήσεις της εποχικής διόρθωσης βασίζονται σε δεδομένα πολλών μηνών ώστε να διακρίνεται η επίδραση των εποχικών παραγόντων και αυτή να αφαιρείται από τα εκτιμώμενα μεγέθη.

Χρειάζονται αρκετές «παρατηρήσεις» (δηλαδή, ικανό πλήθος μηνιαίων εκτιμήσεων) ώστε η χρονοσειρά να αντανακλά μια σημαντική μεταβολή των μεγεθών της απασχόλησης και της ανεργίας. Οι μηνιαίες εκτιμήσεις υπόκεινται σε αναθεωρήσεις, που οφείλονται στην ενημέρωση των εποχικά διορθωμένων χρονοσειρών κάθε φορά που προστίθενται νέα μηνιαία στοιχεία, καθώς επίσης και στην ενημέρωση του μοντέλου εποχικότητας με πλήρη ετήσια δεδομένα.

Προσθέτει επίσης ότι οι αρχικές εκτιμήσεις του ποσοστού ανεργίας για τον εκάστοτε τελευταίο μήνα μπορεί να αναθεωρηθούν, διότι παράγονται με τα συλλεχθέντα και επεξεργασμένα κατά τη δημοσίευση του δελτίου τύπου στοιχεία, τα οποία δεν συμπίπτουν με τα τελικά συλλεχθέντα και επεξεργασμένα στοιχεία. Για το λόγο αυτό οι μηνιαίες εκτιμήσεις αναθεωρούνται όταν γίνουν γνωστές οι τελικές τριμηνιαίες εκτιμήσεις.

Οι πανηγυρισμοί Βρούτση και οι αντιδράσεις

Ο αρμόδιος υπουργός Γιάννης Βρούτσης με αφορμή τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ έκανε λόγο για «μείωση της ανεργίας τον Μάρτιο του 2020» αλλά και για «θετικό ισοζύγιο», όπως και την «αύξηση της πλήρους απασχόλησης για τον Μάιο του 2020».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, τοποθετήθηκε επί του θέματος, σημειώνοντας τα εξής:

«Ενώ πριμοδοτεί μειώσεις μισθών, αναστολή εργασίας και τελικά απολύσεις, η κυβέρνηση ανακάλυψε μείωση ανεργίας τον Μάρτιο! Πώς; Με ταυτόχρονη μείωση απασχόλησης(!) και μετακίνηση «ανέργων» σε «μη ενεργούς».Οι ιστορικοί δεσμοί ΝΔ με Greek Statistics είναι εξαιρετικά ανθεκτικοί στο χρόνο».

Ενώ πριμοδοτεί μειώσεις μισθών, αναστολή εργασίας και τελικά απολύσεις, η κυβ ανακάλυψε μείωση ανεργίας τον Μάρτιο!Πώς; Με ταυτόχρονη μείωση απασχόλησης(!) και μετακίνηση «ανέργων» σε «μη ενεργούς».Οι ιστορικοί δεσμοί ΝΔ με Greek Statistics είναι εξαιρετικά ανθεκτικοί στο χρόνο”.

Αλέξης Χαρίτσης

Προβολή εικόνας στο TwitterΠροβολή εικόνας στο Twitter

Αχτσίογλου: «Αν αυτή η πραγματικότητα σηκώνει πανηγυρισμούς…»

Θέση για τα… θριαμβευτικά στοιχεία που παρουσίασε η κυβέρνηση, πήρε και η τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΣΥΡΙΖΑ, Έφη Αχτσιόγλου.

«Αν κάποιος όμως κάνει τον ελάχιστο κόπο να διαβάσει τα στοιχεία ανεργίας Μαρτίου της ΕΛΣΤΑΤ και την “ ΕΡΓΑΝΗ” Μαΐου, θα διαπιστώσει τα εξής” σημειώνει η Ε. Αχτσιόγλου και απαριθμεί τρία στοιχεία:

“1. Η “ ΕΡΓΑΝΗ” κατέγραψε φέτος το χειρότερο πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου, όπως και τον χειρότερο Μάιο, όλων των εποχών. Στο πεντάμηνο οι νέες θέσεις εργασίας είναι 260.000 λιγότερες σε σχέση με πέρυσι.

Όσοι τέθηκαν σε αναστολή εργασίας καταγράφονται ως εργαζόμενοι, ενώ στην πραγματικότητα οι άνθρωποι αυτοί δεν εργάζονται, ούτε και υπάρχει καμία πρόβλεψη για διατήρηση της θέσης εργασίας τους μετά την αναστολή.

Περίπου 90.000 άνεργοι που έψαχναν δουλειά μετονομάστηκαν σε «οικονομικά μη ενεργούς» -προφανώς επειδή εκτιμήθηκε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βρουν δουλειά εν μέσω πανδημίας- και βγήκαν εκτός υπολογισμού”.

“Αν αυτή η πραγματικότητα σηκώνει πανηγυρισμούς, το αφήνω στην εκτίμηση του κάθε πολίτη. Το βέβαιο είναι ότι η έπαρση της κυβέρνησης, στη βάση ιδίως τέτοιων δεδομένων σε μια αγορά εργασίας που ασφυκτιά, δείχνει για ακόμη μια φορά την απόστασή της από την κοινωνική πραγματικότητα και τις ζωές των εργαζομένων και των ανέργων», τόνισε στη δήλωσή της η Έφη Αχτσιόγλου.

 

Lockdown στην Ξάνθη: Πώς έγινε το πισωγύρισμα – “Θα εφαρμοστεί και αλλού αν χρειαστεί”

 Lockdown στην Ξάνθη: Πώς έγινε το πισωγύρισμα – “Θα εφαρμοστεί και αλλού αν χρειαστεί”

Ολική καραντίνα και απαγόρευση κυκλοφορίας- για δεύτερη φορά – στον οικισμό Εχίνου καθώς και μερικό lockdown στην υπόλοιπη Ξάνθη αποφάσισε η κυβέρνηση, μετά τη νέα έξαρση κοροναϊού με ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων και ειδικότερα στην ορεινή περιοχή. Ασθενείς εμφάνισαν συμπτώματα αλλά καταγράφηκαν και ασυμπτωματικοί ασθενείς που προσήλθαν στα μαζικά τεστ του γενικού πληθυσμού, την περασμένη εβδομάδα.

Είναι πάντως γεγονός ότι τα μαζικά τεστ δεν προηγήθηκαν της άρσης των περιοριστικών μέτρων σε μια περιοχή ήδη επιβαρυμένη στην πρώτη φάση της πανδημίας, όπως επιτάσσει η διεθνής πρακτική και όπως ζητούσε εξαρχής ο τοπικός Ιατρικός Σύλλογος ως αναγκαίο βήμα καταγραφής, πριν την άρση.

Καταγγελίες επίσης ότι υπήρξε απόλυτη χαλάρωση των υγειονομικών πρωτοκόλλων και ειδικά στην επίμαχη περιοχή ενώ έφτασαν δεκάδες άτομα από το εξωτερικό, χωρίς κανένα έλεγχο ή έστω προληπτική καραντίνα.

Μετά την αύξηση των κρουσμάτων, οι αντιδράσεις ήταν υπερβολικά αργοπορημένες. Υπενθυμίζεται ότι ήδη από τις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας τα κρούσματα που είχαν εμφανιστεί ήταν περισσότερα από αυτά που είχαν οδηγήσει στην πρώτη καραντίνα του Μαρτίου – Απριλίου ενώ τώρα η κατάσταση ξεφεύγει από τα όρια, με 120 κρούσματα σε νομό 110.000 κατοίκων και τουλάχιστον 10 θανάτους.

Η περίπτωση της Θράκης είναι το πρώτο πλήγμα – ρωγμή στη χώρα μας και το αφήγημα της επιτυχημένης αντιμετώπισης της κρίσης.

Στην πρώτη δύσκολη κατάσταση που κλήθηκε να διαχειριστεί , μετά το στάδιο της άρσης, δεν υπήρξε μέριμνα και προσπάθεια αποτροπής ενώ ήταν ορατό το πρόβλημα. Και το ερώτημα είναι ότι αν αυτό συνέβη στη διαχειρίσιμη και στατική κατάσταση της Θράκης, τι πρόκειται να γίνει στις τουριστικές περιοχές, ειδικά μετά και τις παλινωδίες των Υπουργείων Υγείας και Τουρισμού, είναι το ερώτημα που προβληματίζει αρκετούς.

Κατηγορίες για ολιγωρία

Τοπικοί παράγοντες όλων των πολιτικών αποχρώσεων κατηγορούν την κυβέρνηση ότι καθυστέρησε χαρακτηριστικά να λάβει μέτρα στην ορεινή περιοχή του Δήμου Μύκης ενώ το πρόβλημα ήταν προφανές.

Μόλις την Τετάρτη 3/6 ελήφθη η απόφαση για μαζικά τεστ ενώ ακόμη και όταν είχαν ολοκληρωθεί και έδιναν σαφή εικόνα, ήδη από την Κυριακή 7/6, οι αρμόδιοι δεν έλαβαν αποφάσεις.

Την Τετάρτη 10/6 έκλεισαν 4 δημοτικά σχολεία στην πόλη της Ξάνθης, από κρούσμα εκπαιδευτικού που διαμένει στον Εχίνο της ορεινής περιοχής

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι η απόφαση αυτή για κλείσιμο σχολείων και καραντίνα 40 δασκάλων, δεν συνάδει με όσα υποστήριζε το Υπουργείο Παιδείας όταν προωθούσε το άνοιγμα των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ένας άλλος κρίσιμος παράγοντας είναι η οικονομική καταστροφή που έχει υποστεί όλη τη περιοχή, ιδιαίτερα στον τουρισμό. Ήδη με την ανακοίνωση της διεξαγωγής των μαζικών τεστ, υπήρξαν ακυρώσεις ακόμη και σε ποσοστό 100%, σύμφωνα το Σύλλογο Ξενοδόχων, ενώ το lockdown θα έχει καταστροφικές συνέπειες σε όλη την οικονομία. Αυτό που επισημαίνεται είναι ότι οι κατεξοχήν τουριστικές περιοχές, που ήταν «καθαρές» από κρούσματα, θα υποστούν τώρα βαριές επιπτώσεις λόγω της καθυστερημένης αντίδρασης της κυβέρνησης.

Γενικότερα πάντως, οι κοινωνικές και εμπορικές σχέσεις έχουν «παγώσει» στη συγκεκριμένη περιοχή που βρίσκεται σε παρακμή ήδη από την περίοδο του Καρναβαλιού όταν και ακυρώθηκαν οι σχετικές εκδηλώσεις.

Θα εφαρμοστεί κι αλλού αν χρειαστεί

Τα πάρτι στη Μύκονο, στον Αλιμο αλλά και η εικόνες έξω από την Υπηρεσία Ασύλου στην Κατεχάκη έχουν ανησυχήσει τους λοιμωξιολόγους και τους ειδικούς καθώς φοβούνται διασπορά του ιού. Ετσι, η κυβέρνηση αποφάσισε να ενεργοποιήσει το σχέδιο Β, την λήψη δηλαδή αποτρεπτικών μέτρων σε οριζόντιο υπερτοπικό επίπεδο αλλά και σε στοχευμένα σε τοπικό (δήμος Μύκης).

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι με τις εικόνες αυτές είναι εξαιρετικά επικίνδυνη η διασπορά του ιού, γεγονός που δείχνει ότι δεν θα διστάσουν να εισηγηθούν παρόμοια μέτρα και σε άλλες περιπτώσεις, εφόσον παρατηρηθούν ανάλογα φαινόμενα.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο Φόρουμ των Δελφών, τόνισε πως η πανδημία δεν έχει νικηθεί και όπως είπε «δεν θα κουραστώ να λέω στους Έλληνες ότι δεν πρέπει να γίνουμε θύματα της επιτυχίας μας, δεν πρέπει να χαλαρώσουμε υπερβολικά».

Η ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας αναφέρει:

«Λαμβάνοντας υπ’ όψη το αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο στην περιοχή της Ξάνθης, καθώς προέκυψαν και νέα 15 θετικά κρούσματα στην περιοχή και κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και σε συνεννόηση με το Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας και Θράκης Χρήστο Μέτιο, αποφασίσθηκε η λήψη περιοριστικών μέτρων στους Δήμους της ΠΕ Ξάνθης, για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και ειδικότερα για τον περιορισμό της διασποράς και των επιπτώσεων της νόσου COVID-19 σε 2 άξονες:

Σε οριζόντια μέτρα για την ευρύτερη περιοχή της ΠΕ Ξάνθης, τα οποία συνίστανται σε:

 • Προσέλευση πολιτών σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Δημοτικά Καταστήματα και ΔΕΚΟ κατόπιν ραντεβού
 • Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και καταστήματα
 • Απαγόρευση και αναστολή λειτουργίας λαϊκών αγορών και εν γένει υπαίθριου εμπορίου

Σε ειδικότερα μέτρα που αφορούν στην κοινότητα του Εχίνου του Δήμου Μύκης, τα οποία συνίστανται σε:

 • Απαγόρευση δημόσιων και ιδιωτικών συγκεντρώσεων-συναθροίσεων πλην εντός οικογένειας συγκεντρώσεων
 • Απαγόρευση κυκλοφορίας των πολιτών καθημερινά από ώρα 21:00 ως ώρα 07:00 της επομένης
 • Απαγόρευση μετάβασης εργαζομένων εντός και εκτός Εχίνου
 • Υποχρεωτική χρήση μάσκας και εν γένει προστατευτικών μέτρων από όλους τους πολίτες που διαβιούν στην περιοχή
 • Τροφοδοσία εμπορικών καταστημάτων θα γίνεται με υποχρεωτική χρήση μάσκας
 • Αναστολή λειτουργίας νηπιαγωγείων και δημοτικών
 • Λήψη μέριμνας για την εξασφάλιση της ελάχιστης απαραίτητης δραστηριότητας των αγροτών και κτηνοτρόφων του Εχίνου από τον Δήμο Μύκης στο πλαίσιο των αναγκαίων για την εποχή γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων
 • Ανάληψη κάθε αναγκαίας ενέργειας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.) για την ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Εχίνου, με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Επίσης:

 • Τη λήψη μέριμνας της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τυχόν συνδρομή στο έργο των Δήμων της ΠΕ Ξάνθης σε προσωπικό και μέσα, όπου και όταν απαιτηθεί
 • Την επιτήρηση και ανάληψη κάθε αναγκαίας ενέργειας από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση (ΓΕ.ΠΑ.Δ.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας.

Σημειώνεται ότι τα εν λόγω επιπλέον περιοριστικά μέτρα στους Δήμους της ΠΕ Ξάνθης, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα ισχύσουν από την 12-06-2020 και ώρα 06:00 και για επτά (7) ημέρες, ήτοι μέχρι την 06:00 της 19-06-2020, οπότε και θα επανεκτιμηθεί η άρση ή η παράτασή τους.

Τέλος, τίθεται σε εφαρμογή το Επιχειρησιακό Σχέδιο «Ημέρα 0 – Ημέρα 7 – Ημέρα 14», όπου σε συνεργασία τα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του ΕΟΔΥ θα μεταβούν στην περιοχή για να πραγματοποιήσουν εκτεταμένους ελέγχους.

 

Μειώσεις ενοικίων: Τι δικαιούνται ενοικιαστές και ιδιοκτήτες

 Μειώσεις ενοικίων: Τι δικαιούνται ενοικιαστές και ιδιοκτήτες

Εγκύκλιο εξέδωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) στην οποία περιγράφονται τα δικαιώματα των ενοικιαστών και των ιδιοκτητών ακινήτων για την μείωση των ενοικίων λόγω της κρίσης του κοροναϊού.

Αναλυτικά:

Ποια μισθώματα μειώνονται κατά κατά 40%:

1.Τα μισθώματα των επαγγελματικών εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων που έκλεισαν με εντολή της αρχής ή έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορονοιού, για τους παρακάτω μήνες.

2.Τα μισθώματα της κύριας κατοικίας των εργαζομένων των ως άνω επιχειρήσεων, όπου μισθωτής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή το έτερο μέρος ΣΣ εργαζομένου, και εφόσον συνεχίζει να τελεί σε αναστολή.

3.Τα μισθώματα της φοιτητικής κατοικίας των τέκνων των ως άνω εργαζομένων, και εφόσον τουλάχιστον ένας εκ των γονέων συνεχίζει να τελεί σε ανατολή.

4.Τα μισθώματα της κύριας κατοικίας ναυτικών, εφόσον η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή.

Για ποιους μήνες δικαιούνται μείωση οι ενοικιαστές:

1.Μόνον Απρίλιο – Μάιο:

Επιχειρήσεις που χαρακτηρίστηκαν τον Απρίλιο ως πληττόμενες δραστικά από την επιδημία του κορονοϊού χωρίς όμως ποτέ να κλείσουν (ιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί κλπ. ελεύθεροι επαγγελματίες).

2.Μάρτιο –Απρίλιο – Μάιο – Ιούνιο:

Επιχειρήσεις που έκλεισαν με εντολή της αρχής (με ειδικά & έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους), (συμπεριλαμβανομένου του λιανεμπορίου και των επιχειρήσεων εστίασης, τουρισμού, μεταφορών, πολιτισμού και αθλητισμού). Δείτε σχετικά στο www.pomida.gr την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με αριθμό 1135/9.6.2020.

3.’Εως και Ιούλιο & Αύγουστο:

Επιχειρήσεις οι οποίες εξακολουθούν να πλήττονται οικονομικά, για τις οποίες η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολή μέρους του μισθώματος για επαγγελματικές μισθώσεις επεκτείνεται για όσο χρόνο εξακολουθούν οι επιχειρήσεις αυτές να πλήττονται και το αργότερο έως και τον μήνα Αύγουστο 2020. Με το νόμο 4690/2020 παρασχέθηκε εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών με απόφασή του, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), να προσδιορίζει τις πληττόμενες ως άνω επιχειρήσεις ανά κλάδο και μήνα. Όπως έχει ανακοινωθεί, η παράταση αυτή θα αφορά επιχειρήσεις των κλάδων τουρισμού, μεταφορών, πολιτισμού και αθλητισμού.

Τι δικαιούνται οι εκμισθωτές:

1.Διευκρίνιση (του αυτονόητου) ότι στις φορολογικές δηλώσεις του 2021 δεν θα συμπεριληφθούν τα ποσά της μείωσης του 40%, παρά μόνον το εισπραχθέν 60%.

2.Φορολογικό συμψηφισμό ποσοστού 30% από την απώλεια του 40% των ενοικίων, με υποχρεώσεις του φόρου εισοδήματος της προηγούμενης χρήσης 2019 ή του ΕΝΦΙΑ 2020.

3.Διαδικαστικά κάθε εκμισθωτής θα δηλώσει σε ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ εντός του Ιουνίου 2020 τις ενεργές μισθώσεις του και τα ποσά μείωσης που υπέστη σε κάθε μια από αυτές, τα οποία και θα αποδεχθούν οι μισθωτές, ρητά ή και σιωπηρά αν δεν εναντιωθούν στη δήλωση του εκμισθωτή.

4.Για τα φυσικά πρόσωπα/εκμισθωτές των παραπάνω επιχειρήσεων και εργαζομένων, παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών και των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, αναστέλλεται η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους κατά τέσσερις (4) μήνες και για το διάστημα της αναστολής δεν υπολογίζονται οι τόκοι και οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

5.Ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί των σχετικών οφειλών που τυχόν καταβλήθηκαν και εξοφλήθηκαν από 11.3.2020 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος ή θα καταβληθούν εμπρόθεσμα, συμψηφίζεται με άλλες βεβαιωμένες φορολογικές οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής που έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής από τις 31.7.2020 και μετά.

 

Διπλασιασμός μεταναστευτικών ροών στον Έβρο – Ανησυχία και στο Αιγαίο

Ερντογάν

Διπλασιασμός των μεταναστευτικών ροών καταγράφηκε την Τρίτη στα χερσαία σύνορα Ελλάδας – Τουρκίας στον Εβρο, με τη μεγαλύτερη πίεση να παρατηρείται τις βραδινές ώρες σε Τυχερό και Φέρες.

Σε διάστημα 24 ωρών, οι αστυνομικές δυνάμεις απέτρεψαν την είσοδο σε περισσότερους από 400 παράτυπους μετανάστες. Πρόκειται για ποσοστιαία μεταβολή που αγγίζει το 100% καθώς οι αποτροπές τις προηγούμενες ημέρες κυμαίνονταν μεταξύ 200-250.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι περισσότεροι από τους μετανάστες που κατάφεραν να φτάσουν στα σύνορα είχαν ξεκινήσει το ταξίδι τους από την Κωνσταντινούπολη. Αξιολογούνται πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ομάδες 500-1.000 ατόμων μετακινούνται και νοτιότερα, προς τις παράκτιες περιοχές της Τουρκίας.

Ανησυχία στο Αιγαίο

Αντίστοιχη ανησυχία υπάρχει και στο Λιμενικό. Στελέχη του αποκάλυψαν χθες στην ότι τις τελευταίες δύο ημέρες βρίσκονται σε επιφυλακή έπειτα από πληροφορίες για μετακίνηση σημαντικού αριθμού μεταναστών προς τις ακτές της Τουρκίας, απέναντι από τη Λέσβο, την Κω, το Φαρμακονήσι και αλλού. Η εικόνα πάντως που μεταδίδουν τα τέσσερα εναέρια μέσα (τρία αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο) που περιπολούν στα σύνορα υπό την ομπρέλα του Frontex, δεν είχε –μέχρι χθες– επιβεβαιώσει τους φόβους των στελεχών του Λιμενικού. Περισσότερο καθησυχαστικοί εμφανίζονται αξιωματούχοι από κεντρικές υπηρεσίες και στελέχη του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Αποδίδουν την αύξηση των ροών στην εποχικότητα του μεταναστευτικού φαινομένου και όχι σε μια οργανωμένη προσπάθεια των τουρκικών αρχών να αυξήσουν την πίεση στα σύνορα, όπως εκείνη του περασμένου Φεβρουαρίου.

Το τελευταίο δεκαπενθήμερο, στο Ανατολικό Αιγαίο οι απόπειρες παράτυπων μεταναστών να καταπλεύσουν με βάρκες σε ελληνικά νησιά ανέρχονται κατά μέσον όρο σε 3 με 4. Διαπιστώνεται η χρήση μεγαλύτερων σκαφών από τα κυκλώματα των διακινητών – πιθανόν για λόγους ασφαλείας και προκειμένου να αυξήσουν κατά 10 με 15 άτομα τον αριθμό των διακινούμενων ανά δρομολόγιο. Στη Λέσβο επίσης, υπήρξαν περιστατικά που οι διακινούμενοι μετέφεραν κρυμμένη στα πόδια τους και δεύτερη μηχανή έτσι ώστε μετά την καταστροφή της πρώτης από άνδρες του Λιμενικού (σ.σ. πρακτική που εφαρμόζεται συστηματικά το τελευταίο διάστημα) να μπορέσουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς τις ακτές των ελληνικών νησιών.

Δίωξη κατά αστυνομικών

Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο ασκήθηκε εις βάρος δύο αστυνομικών του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Μεταξάδων. Στη διάρκεια καταδίωξης άνοιξαν πυρ εναντίον ενός οχήματος με παράτυπους μετανάστες τραυματίζοντας δύο απ’ αυτούς. Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο στον ορεινό όγκο κοντά στο Σουφλί. Ο Σύρος οδηγός του οχήματος δεν υπάκουσε στο σήμα των αστυνομικών που αποπειράθηκαν να τον ελέγξουν, με αποτέλεσμα να σημειωθεί καταδίωξη. Οι 13 Αφρικανοί μετανάστες καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης δύο ετών με αναστολή, ενώ οι δύο αστυνομικοί αφέθηκαν ελεύθεροι έως τη δίκη τους που θα προσδιοριστεί το επόμενο διάστημα. Ο διακινητής αντίθετα κρατείται και θα απολογηθεί στον ανακριτή την Παρασκευή.

Ομιλία Σχοινά

Μιλώντας χθες στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται διαδικτυακά, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς αναφέρθηκε στον ρόλο του Frontex και υπογράμμισε ότι η Ευρώπη, μετά την εμπειρία του 2016 αστυνομεύει καλύτερα τα σύνορά της. «Η Frontex του 2016 δεν συγκρίνεται με την Frontex του σήμερα. Εχει ενισχυθεί με αρκετούς φρουρούς ήδη και θα ενισχυθεί με 10 χιλιάδες συνολικά. Η εμπειρία μας στον Εβρο έδειξε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αντανακλαστικά να βοηθήσει την Ελλάδα και σε πολιτικό και σε επιχειρησιακό επίπεδο», είπε ο κ. Σχοινάς και τόνισε την ανάγκη η Ευρώπη να αποκτήσει κοινή πολιτική μετανάστευσης.