Αναδρομικά: Έως 7.350 ευρώ σε 1,5 εκατ. συνταξιούχους – Κοινωνικός Τουρισμός: Ανακοινώθηκαν οι δικαιούχοι του ΟΑΕΔ

Αναδρομικά από 1.350 ευρώ ως και 7.350 ευρώ έχουν λαμβάνειν από επιστροφές παράνομων μειώσεων και Δώρων για ένα 10μηνο περίπου 1,5 εκατσυνταξιούχοι από όλα τα Ταμεία.

Οι δε χαμηλοσυνταξιούχοι με ποσά κάτω από 1.000 ευρώ δικαιούνται αναδρομικά μόνον από την επιστροφή των Δώρων είτε κύριας είτε και επικουρικής σύνταξης, με ποσά που κατά μέσο όρο κυμαίνονται από 600 ως 800 ευρώ από επιστροφή Δώρων και δύο επικουρικών συντάξεων τουλάχιστον. Το 10μηνο επιστροφών θεωρείται το ελάχιστο διάστημα για το οποίο θα δοθούν πίσω οι παράνομες περικοπές στις συντάξεις, είτε έχουν γίνει αγωγές είτε όχι.

Ο χρόνος καταβολής των ποσών αναμένεται να καθοριστεί ως τον Οκτώβριο και το επικρατέστερο σενάριο είναι να πληρωθούν σε δόσεις 3 ετών. Ανάλογα με το Ταμεία και το ποσό σύνταξης, τα αναδρομικά που προκύπτουν σύμφωνα με τα παραδείγματα και τους νέους πίνακες που δημοσιεύει το ένθετο του Ελεύθερου Τύπου «Ασφάλιση και Συντάξεις» είναι τα εξής:

Παραδείγματα:

  1. Συνταξιούχος Δημοσίου που παίρνει σήμερα κύρια σύνταξη προ φάρου στα 1.523 ευρώ και επικουρική 348 ευρώ δικαιούται αναδρομικά 10μηνου από μειώσεις και Δώρα 7.350 ευρώ.
  2. Συνταξιούχος Δημοσίου που παίρνει σήμερα κύρια σύνταξη προ φόρου στα 1.229 ευρώ και επικουρική 208 ευρώ δικαιούται αναδρομικά 10μήνου απο μειώσεις και Δώρα 3.950 ευρώ. 3
  3. Συνταξιούχος ΟΑΕΕ που παίρνει σήμερα μόνον κύρια σύνταξη προ φόρου στα 1.459 ευρώ δικαιούται αναδρομικά 10μήνου 3.300 ευρώ μαζί με τα Δώρα.
  4. Συνταξιούχος ΙΚΑ που παίρνει σήμερα κύρια σύνταξη προ φόρου στα 1.459 ευρώ και επικουρική 219 ευρώ δικαιούται, αναδρομικά 10μήνου από μειώσεις και Δώρα 6.108 ευρώ.
  5. Συνταξιούχος ΙΚΑ που παίρνει σήμερα κύρια σύνταξη προ φόρου στα 1.188 ευρώ και επικουρική 163 ευρώ δικαιούται αναδρομικά Ι Ομήνου από μειώσεις και Δώρα 3.368 ευρώ.
  6. Χαμπλοσυνταξιούχος ΙΚΑ ή άλλου Ταμείου με κύρια σύνταξη προ φόρου στα 978 ευρώ και επικουρική στα 186 ευρώ δικαιούται αναδρομικά 10μήνου 2.052 ευρώ. 7
  7. Χαμπλοσυνταξιούχος ΙΚΑ ή άλλου Ταμείου με κύρια σύνταξη προ φόρου στα 786 ευρώ και επικουρική στα 154 ευρώ δικαιούται αναδρομικά 10μήνου 1.188 ευρώ κυρίως λόγω επιστροφών από Δώρα κύριας και επικουρικής σύνταξης.

 

Κοινωνικός Τουρισμός: Ανακοινώθηκαν οι δικαιούχοι του ΟΑΕΔ

  

Αναρτήθηκαν χθες, Τρίτη 16 Ιουλίου 2019, στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων και παρόχων τουριστικών καταλυμάτων και αποκλειομένων, στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού.

Οι δικαιούχοι και οι πάροχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων των προσωρινών μητρώων και πινάκων από την 17η Ιουλίου 2019 και ώρα 11:00 μέχρι την 19η Ιουλίου 2019 και ώρα 23:59. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού.

Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των δικαιούχων είτε σαρώνονται και συνυποβάλλονται με αυτήν ηλεκτρονικά είτε κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, μέχρι τις 22 Ιουλίου 2019 και ώρα 13.00.

Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των παρόχων, σαρώνονται και συνυποβάλλονται με την αίτηση αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων.

 ‘ >‘ >‘ >‘ >‘ >‘ >‘ >‘ >