Αναδεικνύεται το εργαστήριο του Φειδία

Η μελέτη εκπονήθηκε και χρηματοδοτήθηκε από το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο.

Οι αρχαιολόγοι στις ξεναγήσεις τους στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας αφιερώνουν πάντα χρόνο και δίνουν αναλυτικές πληροφορίες για το εργαστήριο του Φειδία-παλαιοχριστιανική βασιλική. Το οικοδόμημα βρίσκεται σε κεντρική θέση, ενώ τεκμαίρεται η συνεχής χρήση του από την κλασική έως τη βυζαντινή εποχή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο γνωμοδότησε υπέρ της μελέτης, στο πλαίσιο του προγράμματος ανάδειξης της ρωμαϊκής φάσης του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Ολυμπίας.

Το ιστορικό του βάθος και η ανακάλυψη από τους Γερμανούς ανασκαφείς στοιχείων που πιστοποιούν σε αυτό την παρουσία του γλύπτη Φειδία, το καθιστούν ξεχωριστό δίνοντάς του υπερτοπική αίγλη. Η μελέτη εκπονήθηκε και χρηματοδοτήθηκε από το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο και στοχεύει στην ολοκληρωμένη προστασία του μνημείου και του ευρύτερου χώρου του.

Η αναστηλωτική πρόταση είναι να παρουσιαστεί στο εσωτερικό του οικοδομήματος το βυζαντινό κτίριο με βάση τα στοιχεία που διαθέτει από κάθε φάση καθώς και οι αρχιτεκτονικές ποιότητες που εκφράζουν μεμονωμένα στοιχεία κάθε φάσης, τα οποία βρίσκονται διάσπαρτα ή και μέσα στο μνημείο. Το ΚΑΣ εγκρίνοντας τη μελέτη αποκατάστασης της παλαιοχριστιανικής φάσης, ζήτησε να αναδειχτεί, εσωτερικά και εξωτερικά, σε μεγαλύτερο βαθμό η κλασική φάση του κτιρίου.

Η ιστορία του μνημείου ξεκινά την κλασική εποχή, το τρίτο τέταρτο του 5ου αι. π.Χ., όταν ο Φειδίας, μετά τα έργα του στην Ακρόπολη των Αθηνών, έφτασε στην Ολυμπία για την κατασκευή του αγάλματος του Ολυμπίου Διός. Αρχικά αποτελούσε ένα αυτόνομο κτίριο, ελεύθερο στο χώρο.

Στο πέρασμα του χρόνου και κατά την ελληνιστική εποχή μικρά και μεγάλα κτίρια προστέθηκαν σταδιακά στον άμεσα περιβάλλοντα χώρο του εργαστηρίου. Κατά την ύστερη ελληνιστική περίοδο, μεταξύ 2ου αι. π.Χ. και 1ου αι. μ.Χ., συντελέστηκαν μεγάλης κλίμακας αλλαγές στον περιβάλλοντα χώρο ενώ κατά τη βυζαντινή εποχή, μεταξύ 435 και 451 μ.Χ., στο ερείπιο του εργαστηρίου εγκαταστάθηκε το σπουδαιότερο κτίριο του βυζαντινού οικισμού, το κεντρικό κτίριο της χριστιανικής λατρείας. Ο κτιριακός τύπος της παλαιοχριστιανικής βασιλικής προσαρμόστηκε εύκολα στο ορθογώνιο σχήμα του υφιστάμενου κτιρίου. Η βασιλική της Ολυμπίας θεωρείται η αρχαιότερη γνωστή παλαιοχριστιανική εκκλησία της Ηλείας.