Αλέξης Τσίπρας: Αμέσως στο Ελεγκτικό Συνέδριο για έλεγχο η «λίστα Πέτσα» και οι συμβάσεις απευθείας αναθέσεων για την πανδημία – Η ανάρτηση Τσίπρα για την κρυφή συμφωνία κυβέρνησης, Palantir

Το δύσκολο καλοκαίρι του Αλέξη Τσίπρα | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα για να απαντηθεί το αγωνιώδες ερώτημα της ελληνικής κοινωνίας αν το δημόσιο χρήμα «πιάνει τόπο» μέσα στην πανδημία. Με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής Κ. Τασούλα και τον πρόεδρο της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Αθ. Μπούρα, ζητεί να δοθεί προτεραιότητα στους προγραμματισμένους ελέγχους από το Ελεγκτικό Συνέδριο, στις συμβάσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όπως η «λίστα Πέτσα», οι προμήθειες μασκών σε μαθητές και οι απολυμάνσεις στις φυλακές, αλλά και ο έλεγχος επίδοσης για τις ανεπαρκείς ΜΕΘ.

«Μια έκτακτη κατάσταση κρίσης σαν αυτή που ζούμε, δεν μπορεί να δικαιολογήσει τις αρνητικές πρακτικές και αντιλήψεις που, μαζί με τις θεσμικές ελλείψεις, καθιστούν το σύστημα ευάλωτο σε αιτιάσεις κακοδιαχείρισηςδιαφθοράς και διασπάθισης δημοσίου χρήματος» επισημαίνει στην επιστολή του, που έστειλε αργά χθες το βράδυ ενόψει της σημερινής παρουσία στη Βουλή του προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ιωάννη Σαρμά. «Δυστυχώς, η επίκληση της έκτακτης και απρόβλεπτης κατάστασης μέσα στην πανδημία χρησιμοποιήθηκε κάποιες φορές καταχρηστικά, χωρίς να συντρέχει στην πραγματικότητα ή έχοντας προκληθεί από υπαιτιότητα όσων αδράνησαν επί μήνες μεταξύ των δυο κυμάτων της πανδημίας. Το δικαστήριο εύλογα επεκτείνει τους ελέγχους του στις επιδόσεις και την αποτελεσματικότητα συγκεκριμένων δημόσιων πολιτικών. Η ανεπάρκεια των δημόσιων πολιτικών δεν οφείλεται μόνο σε φαινόμενα διαφθοράς, αλλά και στην αποτυχία της κυβέρνησης να αξιοποιήσει και διαχειριστεί αποτελεσματικά τους δημόσιους πόρους» αναφέρει.

Ο Αλέξης Τσίπρας ζητεί να εξεταστούν οι κίνδυνοι για τη δημόσια περιουσία που γεννήθηκαν «κατ’ επίκληση της έκτακτης νομοθεσίας της πανδημίας από τις κεντρικές υπηρεσίες των υπουργείων, με πράξεις όπως: α) μη νόμιμες απευθείας αναθέσεις, β) πληρωμές χωρίς υπαρκτή παραλαβή ή για προμήθεια ή έργο που εκτελέστηκε πλημμελώς, γ) σπάταλη διαχείριση ή ανάθεση σε εταιρείες που ιδρύθηκαν λίγο πριν από τη διενέργεια της ανάθεσης ή είναι άσχετες με το αντικείμενο και δεν παρέχουν εγγυήσεις ποιοτικής εκτέλεσης, δ) μη τήρηση των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του ανταγωνισμού, όπως προβλέπονται στο εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, ιδίως ως προς τις αναθέσεις κατά το δεύτερο κύμα της πανδημίας, ε) κατατμήσεις συμβάσεων ή διάσπαρτες αναθέσεις αντί κεντρικοποιημένων προμηθειών ή προμηθειών μέσω συμφωνιών–πλαίσιο για ομοειδή αγαθά, όπως υγειονομικά, ψηφιακά, κοινωνίας της πληροφορίας κλπ., στ) προμήθεια ειδών βάσει μοναδικής τιμής χαμηλότερης προσφοράς, χωρίς έρευνα για συγκριτικά στοιχεία προκειμένου να προκύψει αν είναι πράγματι συμφέρουσα η τιμή, ζ) διαφοροποιήσεις τιμών στις προμήθειες προϊόντων ίδιου είδους που παρατηρούνται μεταξύ αναθετουσών αρχών, η) μη επαρκής αιτιολόγηση δαπανών για υγειονομικό υλικό σε σχέση με το οποίο υφίστανται δωρεές που δεν αξιοποιήθηκαν, θ) μη αποτελεσματική απογραφή, καταγραφή, διαχείριση, αξιοποίηση ή μη αποδοτική αξιοποίηση δημόσιου υλικού, ιδίως προερχόμενου από δωρεές».

Ιδιαίτερα δε για τις ΜΕΘ, υπογραμμίζει ότι ο έλεγχος θα πρέπει να επικεντρωθεί στο αν υφίσταται «οργανωμένο σχέδιο για την έγκαιρη αύξηση των κλινών ΜΕΘ του ΕΣΥ (π.χ. με επίταξη αυτών ιδιωτικών νοσοκομείων) σε περίπτωση ραγδαίας αύξησης των αναγκών”», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στον Ετήσιο Προγραμματισμό, και να συμπεριλάβει και τη στελέχωσή τους, μελετώντας την περίπτωση της τραγικής διαχείρισης του δεύτερου κύματος της πανδημίας.

Ολόκληρη η επιστολή του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ.

«Προς: τον Προέδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα 

Κοινοποιούμενη: στον Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων, κ. Αθανάσιο Μπούρα 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 

Η παρουσίαση από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη Βουλή του Ετήσιου Προγράμματος Ελέγχων για το 2021 είναι μια ευκαιρία προκειμένου η θεσμική συνεργασία Βουλής και Ανώτατου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου να καταστεί αποδοτική για την προστασία του δημοσίου χρήματος μέσα σε συνθήκες κρίσης. 

Η ελληνική κοινωνία ενδιαφέρεται για την ορθή και συνετή διαχείριση του δημοσίου χρήματος, σύμφωνα με τους δημοσιολογιστικούς κανόνες. Ακόμη περισσότερο ανησυχεί για το αν το δημόσιο χρήμα «πιάνει τόπο» μέσα στην πανδημία, δηλαδή αν αξιοποιείται σε πολιτικές που μπορούν πραγματικά να συμβάλουν στην κοινωνική συνοχή και στην προστασία της δημόσιας υγείας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. 

Ως αξιωματική αντιπολίτευση καλέσαμε έγκαιρα σε εγρήγορση, ακούγοντας τα μηνύματα αγωνίας της κοινωνίας. Ανέδειξα μάλιστα προσωπικά την ανάγκη άμεσης παρέμβασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου με ελέγχους στις κρισιμότερες από τις υποθέσεις που αφορούν τη διαχείριση της πανδημίας. Το Ελεγκτικό Συνέδριο με ευαισθησία άκουσε τα ίδια μηνύματα της κοινωνίας και ενέταξε στον ετήσιο προγραμματισμό του τέτοιους ελέγχους. 

Η Βουλή επιβάλλεται να αξιοποιήσει αυτή την ευαισθησία και από τους ελέγχους που έχουν ήδη προγραμματιστεί να ζητήσει να προηγηθούν οι πιο σημαντικοί από θεσμική, ηθική και οικονομική άποψη. Επίσης επιβάλλεται να εκφράσει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της για τη διενέργεια από ειδικό κλιμάκιο δικαστικών λειτουργών πρόσθετων ελέγχων πέραν των προγραμματισμένων. 

Μια έκτακτη κατάσταση κρίσης σαν αυτή που ζούμε, δεν μπορεί να δικαιολογήσει τις αρνητικές πρακτικές και αντιλήψεις που, μαζί με τις θεσμικές ελλείψεις, καθιστούν το σύστημα ευάλωτο σε αιτιάσεις κακοδιαχείρισης, διαφθοράς και διασπάθισης δημοσίου χρήματος. Δυστυχώς, η επίκληση της έκτακτης και απρόβλεπτης κατάστασης μέσα στην πανδημία χρησιμοποιήθηκε κάποιες φορές καταχρηστικά, χωρίς να συντρέχει στην πραγματικότητα ή έχοντας προκληθεί από υπαιτιότητα όσων αδράνησαν επί μήνες μεταξύ των δυο κυμάτων της πανδημίας. Το δικαστήριο εύλογα επεκτείνει τους ελέγχους του στις επιδόσεις και την αποτελεσματικότητα συγκεκριμένων δημόσιων πολιτικών. Η ανεπάρκεια των δημόσιων πολιτικών δεν οφείλεται μόνο σε φαινόμενα διαφθοράς, αλλά και στην αποτυχία της κυβέρνησης να αξιοποιήσει και διαχειριστεί αποτελεσματικά τους δημόσιους πόρους. 

Στο πλαίσιο των ελέγχων που έχουν ήδη προγραμματιστεί αξίζει λοιπόν να εξεταστούν οι κίνδυνοι για τη δημόσια περιουσία που γεννήθηκαν κατ’ επίκληση της έκτακτης νομοθεσίας της πανδημίας από τις κεντρικές υπηρεσίες των υπουργείων, με πράξεις όπως: α) μη νόμιμες απευθείας αναθέσεις, β) πληρωμές χωρίς υπαρκτή παραλαβή ή για προμήθεια ή έργο που εκτελέστηκε πλημμελώς, γ) σπάταλη διαχείριση ή ανάθεση σε εταιρείες που ιδρύθηκαν λίγο πριν από τη διενέργεια της ανάθεσης ή είναι άσχετες με το αντικείμενο και δεν παρέχουν εγγυήσεις ποιοτικής εκτέλεσης, δ) μη τήρηση των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του ανταγωνισμού, όπως προβλέπονται στο εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, ιδίως ως προς τις αναθέσεις κατά το δεύτερο κύμα της πανδημίας, ε) κατατμήσεις συμβάσεων ή διάσπαρτες αναθέσεις αντί κεντρικοποιημένων προμηθειών ή προμηθειών μέσω συμφωνιών–πλαίσιο για ομοειδή αγαθά, όπως υγειονομικά, ψηφιακά, κοινωνίας της πληροφορίας κλπ., στ) προμήθεια ειδών βάσει μοναδικής τιμής χαμηλότερης προσφοράς, χωρίς έρευνα για συγκριτικά στοιχεία προκειμένου να προκύψει αν είναι πράγματι συμφέρουσα η τιμή, ζ) διαφοροποιήσεις τιμών στις προμήθειες προϊόντων ίδιου είδους που παρατηρούνται μεταξύ αναθετουσών αρχών, η) μη επαρκής αιτιολόγηση δαπανών για υγειονομικό υλικό σε σχέση με το οποίο υφίστανται δωρεές που δεν αξιοποιήθηκαν, θ) μη αποτελεσματική απογραφή, καταγραφή, διαχείριση, αξιοποίηση ή μη αποδοτική αξιοποίηση δημόσιου υλικού, ιδίως προερχόμενου από δωρεές. 

Στο πλαίσιο αυτό και υπό τη διάσταση που δόθηκε παραπάνω ζητώ από τους ήδη προγραμματισμένους ελέγχους να προηγηθούν εκείνοι που αφορούν υποθέσεις αντιμετώπισης των συνεπειών του Covid-19 και υποθέσεις λειτουργίας και προμηθειών των δομών δημόσιας υγείας. Ιδίως ο έλεγχος επίδοσης σε σχέση με τις ανεπαρκείς ΜΕΘ θα πρέπει να επικεντρωθεί στο αν υφίσταται «οργανωμένο σχέδιο για την έγκαιρη αύξηση των κλινών ΜΕΘ του ΕΣΥ (π.χ. με επίταξη αυτών ιδιωτικών νοσοκομείων) σε περίπτωση ραγδαίας αύξησης των αναγκών», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στον Ετήσιο Προγραμματισμό, και να συμπεριλάβει και τη στελέχωσή τους, μελετώντας την περίπτωση της τραγικής διαχείρισης του δεύτερου κύματος της πανδημίας. 

Επίσης, ζητώ τη διενέργεια ελέγχων αποτελεσματικότητας εσωτερικού ελέγχου και επιδόσεων δημόσιων πολιτικών στις εξής υποθέσεις: 

Στην ανάθεση «υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών που απαιτούνται για την υλοποίηση εκστρατείας στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας και των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» από τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό. Ιδίως να διερευνηθεί αν τηρήθηκαν οι αρχές της διαφάνειας, αν υπήρξαν κριτήρια επιλογής του αναδόχου, ποιος ήταν ο βαθμός αξιοποίησης ποιοτικών, ποσοτικών, κοινωνικών ή άλλων κριτηρίων για την κατανομή των ποσών στα ΜΜΕ και τον αποκλεισμό ορισμένων από αυτά, ποιος ο βαθμός αξιοποίησης μέσων δωρεάν μετάδοσης μηνυμάτων και αν ο έλεγχος καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας ήταν επαρκής. 

Στο σύνολο των αναθέσεων υπηρεσιών απολύμανσης, απεντόμωσης/μυοκτονίας και προμηθειών υγειονομικού υλικού για τα Καταστήματα Κράτησης της χώρας από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής. 

Στις αναθέσεις προμηθειών υγειονομικού υλικού και μασκών για τους μαθητές και εκπαιδευτικούς της χώρας από όλα τα αρμόδια υπουργεία. 

Άλλωστε, είναι ανάγκη οι έλεγχοι αυτοί να επεκταθούν και στο ευαίσθητο ζήτημα της διαχείρισης μέσα στην πανδημία του συνόλου των αναθέσεων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών που αφορούσαν τη μεταναστευτική πολιτική, από όποιο υπουργείο και αν πραγματοποιήθηκαν. 

Εν κατακλείδι, σας ζητώ να εκφράσετε στον Πρόεδρο του δικαστηρίου την ανάγκη για την ταχύτερη δυνατή δημοσιοποίηση των εκθέσεων του δικαστηρίου με πορίσματα των ελέγχων και συστάσεις που θα μπορούσαν να συμβάλουν ώστε όχι μόνο να αντιμετωπιστούν δημοσιονομικοί κίνδυνοι σχετικά με την τρέχουσα κρίση, αλλά να διαμορφωθεί έγκαιρα ένα μοντέλο ορθής δημοσιονομικής διαχείρισης των καταστάσεων κρίσης εν γένει που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ήδη μέσα στο 2021». 

Γ. Κατρούγκαλος: Η συνεργασία μας με το Ελεγκτικό Συνέδριο παράδειγμα και για άλλες ανεξάρτητες αρχές

Στην επιστολή του Αλ. Τσίπρα αναφέρθηκε ο Γιώργος Κατρούγκαλος, στην τοποθέτηση του στην συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.
«Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συμφωνεί και υπερθεματίζει στην επιλογή του δικαστηρίου να εξεταστούν ζητήματα που αφορούν την ανταπόκριση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και ως παραδείγματα θέτει τη μη έγκαιρη αύξηση των κλινών, τη μη έγκαιρη επίταξη των ιδιωτικών νοσοκομείων, όπως ήδη έχει πράξει το Ελεγκτικό Συνέδριο, ακριβώς γιατί αποτελεί το υπ’ αριθμόν ένα θέμα ως προς την αντιμετώπιση των υγειονομικών αναγκών της πανδημίας» ανέφερε. «Επίσης, ζητά και ζητούμε κι εμείς στην Επιτροπή Θεσμών να προτάξει ελέγχους και στα τρία παρακάτω θέματα τα οποία έχουν απασχολήσει ιδιαίτερα τη Βουλή, αλλά και την επικαιρότητα» είπε, αναφερόμενος στη «Λίστα Πέτσα», τις αναθέσεις από τη γ.γ Αντεγκληματικής πολιτικής Σ. Νικολάου για τις φυλακές και την προμήθεια υγειονομικού υλικού και μασκών για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς της χώρας

«Θεωρώ κ. Πρόεδρε και σας παρακαλώ να το σκεφτείτε για συζήτηση σε μελλοντική συνεδρίαση της επιτροπής, ότι το παράδειγμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου πρέπει να είναι παράδειγμα για τη συνεργασία μας και με άλλες ανεξάρτητες αρχές. Δηλαδή να έχουμε τη δυνατότητα να απευθύνουμε οδηγίες, γνώμες προς αυτές» σημείωσε ο Γ. Κατρούγκαλος.

Στο πλαίσιο αυτό, συνεχάρη τον πρόεδρο για την συμπερίληψη της Τράπεζας της Ελλάδος στους ελέγχους τους οποίους θα πραγματοποιήσει. «Δεν είναι μόνο θέμα νομιμότητας, είναι θέμα λαϊκής κυριαρχίας να έχουμε έναν θεσμό όπως η ΤτΕ, που πολλές φορές στο παρελθόν είδαμε να λειτουργεί ως φερέφωνο μνημονιακών υποχρεώσεων τις οποίες υπαγόρευαν θεσμοί άλλοι και όχι θεσμοί της ελληνικής δημοκρατίας, να είναι εκτός ελέγχου. Δεν υπάρχει στη δημοκρατία θεσμός εκτός ελέγχου» τόνισε.

Τέλος, ζήτησε σε μια από τις επόμενες συνεδριάσεις της επιτροπής να κληθεί ο πρόεδρος της ΑΑΔΕ για να παρουσιάσει τα πεπραγμένα της Αρχής, «όχι στο πλαίσιο του οικονομικού ελέγχου, αλλά στο πλαίσιο θεσμικού ελέγχου που πρέπει να ασκούμε σε όλες τις ανεξάρτητες αρχές».

Η ανάρτηση Τσίπρα για το πρωτοσέλιδο της «Εφ.Συν.» και την κρυφή συμφωνία κυβέρνησης-Palantir

Η ανάρτηση Τσίπρα για το πρωτοσέλιδο της «Εφ.Συν.» και την κρυφή συμφωνία κυβέρνησης-Palantir

Με αιχμηρό τρόπο σχολιάζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τις σημερινές αποκαλύψεις για την εν κρυπτώ συμφωνία της κυβέρνησης με την σκιώδη εταιρεία Palantir με αφορμή τη διαχείριση της πανδημίας.

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέβασε στο instagram το πρωτοσέλιδο της «Εφημερίδας των Συντακτών» και σχολίασε χαρακτηριστικά: Σε μια χώρα που μετρά 3.244 νεκρούς από τις αρχές Νοέμβρη η κυβέρνηση της αγνοεί το ΕΣΥ αλλά συνάπτει εν κρυπτώ συνεργασία με εταιρείες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και data mining. Ο Κ. Μητσοτακης αποδεικνύεται ο καλύτερος μαθητής των αυταρχικών ηγετών ανά τη γη. Δεν μπορούμε όμως να επιστρέψουμε στη δυστοπία να γίνει κανονικότητα στη χώρα μας».